VASS - scenkonst som vågar

VASS är scenkonst som ifrågasätter samtiden och undersöker framtiden. Dessutom är den producerad i Skåne.

VASS är ett unikt samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne. VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera frigruppsföreställningar utanför storstäderna!

 

Medverkande föreställningar hösten 2018 - våren 2019 är:
 

TEATER INSITE - "DÖDSDANSEN 3.0"

LIDIA WOS - "BECAUSE THE DAY WAS SUNNY"

loading...